Cerkniško jezeroPrelepo Cerkniško jezero, ki velja za največje presihajoče jezero v Sloveniji, Evropi in svetu se nahaja le nekaj kilometrov stran od naše kmetije in je tako del Cerkniškega polja, največjega slovenskega kraškega polja. V času velike vode jezero obsega kar 26-36 km², globoko pa je do 10 m.

Cerkniško jezero

Posebnost jezera je čudežno izginjanje in vračanje vode. Izvir vseh teh voda je na babnem polju, iz katerega se voda po ponikalnicah prelije v eno stopnjo nižje, Loško polje, s katerega potuje dalje na Cerkniško polje. Voda se steka iz kraških jam v različne podzemne reke, te pa skozi bruhalnike pritečejo na površje. Ko reke ponikalnice tečejo po površju in pridejo do požiralnikov ponovno poniknejo in tečejo naprej po podzemlju. Poznamo torej bruhalnike, ki bruhajo vodo, požiralnike, ki jo požirajo in estavele, posebne luknje, ki se v času polnega podzemlja obnašajo kot bruhalniki, v časi praznega pa kot požiralniki. Jezero ima tudi značilne rastline in živali, nekaterih vrst drugje kot tam sploh ni mogoče videti.

O lepoti in čarih tega jezera, je pisal že Janez Vajkard Valvasor med raziskovanjem teh nenavadnih kraških pojavov. Takole je zapisal v svojem delu Slava vojvodine kranjske:

” Zdi se mi, da je jezero vredno, da sem se zaradi njega toliko potrudil, ker ga imam za eno največjih naravnih čudes. Mislim, da ni najti ne v Evropi, ne v ostalih treh delih sveta tako čudovitega jezera, ki bi vsebovalo toliko redkih lastnosti kakor to. ”

Valvasor je imel prav, res je edinstveno in zaradi tega ga tudi mi nemoremo opisati v nekaj povedih. S kliknom na spodnje okvirčke si lahko ogledate zgodbe in galerije za vsak letni čas posebej.

Only each of our producing services is the best previous report asst . as well as most suitable option just for carrying out a articles in addition to other custom made documents. Consider some of our long-time go through essay writers.